Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Chợ Mới – Bắc Kạn

Được sự nhất trí của UBND Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn – Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Chợ Mới phối hợp với Viện Công nghệ Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên các cấp trong toàn huyện, với các nội dung:

1. Bậc Mầm non: Ứng dụng phương pháp giáo dục STEM/STAEM, phương pháp giáo dục Reggio Emilia theo quan điểm lấy trẻ em làm trung tâm.

2. Bậc Tiểu học: Phát triển năng lực viết văn cho học sinh lớp 2, lớp 3 theo chương trình Tiếng Việt 2018.

3. Bậc Trung học cơ sở: Hướng dẫn giáo viên sử dụng SGK Lịch sử và Địa lí lớp 7 – Chương trình 2018.

Kết thúc đợt bồi dưỡng, cán bộ quản lý chuyên môn và giáo viên giảng dạy bộ môn đều cho rằng, họ đã thu nhận được rất nhiều thông tin bổ ích từ đợt bồi dưỡng trực tiếp này.

Một số hình ảnh trong buổi bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Chợ Mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *