Quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng Tâm lí học – Giáo dục học.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và sự phát triển của Viện Công nghệ Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực, sáng ngày 6/9/2022, Viện đã quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng Tâm lí học – Giáo dục học.

Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng Tâm lí học – Giáo dục học có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Chức năng

– Nghiên cứu lí luận cơ bản và triển khai ứng dụng các vấn đề về Tâm lí học, Giáo dục học, về khoa học sư phạm (những vấn đề lí luận về đào tạo và bồi dưỡng giáo viên);

– Tham gia đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục;

– Cung cấp các dịch vụ liên quan đến Tâm lí học – Giáo dục học

– Hợp tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học với các Trường Đại học, các cơ sở đào tạo giáo viên, các tổ chức nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, với các Sở Giáo dục & Đào tạo, các trường phổ thông ở các địa phương.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu và ứng dụng Giáo dục học

– Nghiên cứu cơ bản và triển khai ứng dụng những vấn đề về: Lí luận dạy học, Lí luận giáo dục, Quản lí giáo dục, Giáo dục học so sánh; Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên phổ thông; Ứng dụng – triển khai các thành tựu của khoa học giáo dục và khoa học sư phạm vào giáo dục phổ thông và đào tạo giáo viên.

– Tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục về những nội dung liên quan đến Giáo dục học.

– Tham vấn, tư vấn về các vấn đề thuộc hoạt động dạy học, giáo dục và hướng nghiệp, chọn nghề cho học sinh và phụ huynh học sinh.

– Tham gia thẩm định, đánh giá các dự án và công trình nghiên cứu khoa học về Giáo dục.

– Hợp tác giảng dạy và nghiên cứu với các Trường Đại học, các Sở Giáo dục & Đào tạo, các trường phổ thông ở các địa phương .

– Xây dựng, hoàn thiện và phát triển hệ thống lí luận về phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại;

– Phát triển dịch vụ phân tích dữ liệu nghiên cứu khoa học bằng các phần mềm thống kê: SPSS; IATA; NVIVO; CONQUEST; R

2.2. Nghiên cứu và ứng dụng Tâm lí học

– Nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và triển khai các lĩnh vực: Tâm lí học và sinh lí lứa tuổi; Tâm lí học ứng dụng; Tâm lí học lâm sàng; Tâm lí học đường…

– Cung cấp các dịch vụ Tâm lí:

+ Đánh giá các vấn đề về Tâm lí học sinh với hệ thống trắc nghiệm lâm sàng hiện đại do Trung tâm nghiên cứu Tâm lí học – Giáo dục học xây dựng và chuẩn hóa; hoặc các trắc nghiệm của nước ngoài đã được thích nghi hóa ở Việt Nam.

+ Xây dựng chương trình can thiệp, trị liệu Tâm lí cho các đối tượng học sinh: Khó khăn / rối loạn về phát triển nhận thức, ngôn ngữ, vận động, rối loạn phổ tự kỷ;  Rối loạn hành vi, cảm xúc, xã hội;  Khó khăn và rối loạn giao tiếp xã hội;  Khó khăn / rối loạn Hành vi thích ứng; Rối loạn nhân cách…

+ Tham vấn, tư vấn tâm lí cho học sinh các lứa tuổi khác nhau: tiền học đường, tiểu học, THCS, vị thành niên

+ Tham vấn, tư vấn cho phụ huynh học sinh về phương pháp giáo dục con trong gia đình

+ Hỗ trợ các trường phổ thông trong việc xây dựng chương trình tư vấn học đường

+ Xây dựng, thích nghi, chuẩn hóa các công cụ đánh giá và can thiệp tâm lí cho học sinh Việt Nam; và các dịch vụ khác có liên quan đến ngành Tâm lí học…

Một số hình ảnh của buổi lễ thành lập Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng Tâm lí học – Giáo dục học

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *